Георги Стоев: България се нуждае от имидж на технологична инвестиционна дестинация

Все още успешните зони в страната ни са непознати дори в близките за родината страни, твърди консултантът